Możliwość zwrotu w ciągu 14 dni, bez podawania
przyczyny
Wysyłka 24h koszt już od 16 zł
Darmowa dostawa przy zamówieniu za 250zł
Bezpieczne zakupy Dbamy o Twoje prawa

Zwroty i reklamacje

ZWROTY I REKLAMACJE

 

Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy

 

Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony produkt lub w przypadku wielu produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z produktów.

 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument powinien nas powiadomić w drodze oświadczenia e-mailem pod adresem: info@shinygarage.pl lub pisemnie na adres: ul. Leśna 8, 83-010 Straszyn, o odstąpieniu od zawartej Umowy. Podawanie powodu odstąpienia nie jest wymagane. Użytkownik może skorzystać z Wzoru formularza odstąpienia od Umowy podanego na dole strony, lecz nie jest to obowiązkowe.

 

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa m.in. jednego z następujących produktów:

  1. produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta;

  2. nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  3. towarów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Skutki odstąpienia od Umowy

 

W przypadku ustawowego odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, zwracamy wszystkie otrzymane od niego wpłaty, w tym koszty przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy, dostępny sposób dostawy), używając tego samego sposobu płatności, który Konsument wybrał przy zapłacie za produkt, chyba że wyraźnie wyraził zgodę na inny sposób zwrotu środków, co nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla Konsumenta.

 

W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy zwrot środków nastąpi bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich wysłania, zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Konsument winien dostarczyć zwracane produkty do nas (wysyłka na adres podany we Wzorze formularza odstąpienia od Umowy) nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował nas o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle produkty przed upływem 14 dni.

 

Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

 

Konsument odpowiada za ewentualne zmniejszenie wartości towarów wynikające z posługiwania się nimi w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania.

 

Zalecamy zwrot produktu w oryginalnym opakowaniu, co uchroni zwracany produkt przed zniszczeniem.

 

Konsument zawsze będzie odpowiedzialny za rzeczywistą zawartość przesyłki. Z tego powodu Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy zwrócony produkt był zamówiony wcześniej na stronie www.shinygarage.pl. W innych przypadkach, tj. gdy przesyłka zawiera błędny produkt lub produkt nie jest uprzednio zamówionym produktem Shinygarage.pl, Sprzedający nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z potencjalną wysyłką takiego produktu do Konsumenta. Niniejsza klauzula nie ma wpływu na zagwarantowane ustawowo Konsumentowi prawa.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu produktów wysłanych lub przekazywanych po terminie na zwrot lub produktów, które nie są w takim samym stanie, w którym zostały otrzymane. Nie dokonamy zwrotu pieniędzy, jeśli produkt nie spełnia powyższych wymagań.

 

Zwroty wadliwych produktów (rękojmia za wady produktu)

 

Jeśli zakupiony produkt ma wadę, Użytkownik będący Konsumentem może złożyć reklamację na podstawie kodeksu cywilnego [art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)]. Roszczenie może być złożone na podstawie rękojmi za wady.

 

Konsumenci mają prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu produktu w przypadku ich wadliwości. Prawa te odnoszą się do wad, które pojawiły się w okresie 2 lat od dnia dostarczenia produktu (-ów). Nie jest konieczne przedstawianie paragonu/faktury.

 

W wyżej wymienionym terminie Konsument może, zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad (jeśli jest dostępna) albo zamiast wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 

Reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni.

 

Zapłacona kwota, w razie uszkodzenia lub wady produktu, o ile ta rzeczywiście istnieje, zostanie zwrócona w całości, łącznie z kosztami dostawy wysłania produktu i kosztem wysyłki tego produktu do nas (o ile jest to sposób wysyłki dostępny na www.shinygarage.pl). Zwrotu dokonamy, używając tego samego sposobu płatności, który Konsument wybrał przy zapłacie za produkt, chyba że wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu środków i o ile jest to możliwe technicznie, co nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla Konsumenta.

 

Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady produktu

 

Produkt jest wadliwy, jeżeli:

  1. nie posiada właściwości, które tego rodzaju rzecz powinna posiadać w związku z celem przewidzianym w Umowie lub wynikającym z okoliczności bądź w związku z jego przeznaczeniem,

  2. nie posiada właściwości, o których sprzedawca zapewnił kupującego, w szczególności poprzez przedstawienie kupującemu próbki lub modelu,

  3. nie jest przeznaczony do celu wskazanego przez sprzedawcę kupującemu w momencie zawarcia Umowy, a sprzedawca nie dokonał zastrzeżenia co do zamierzonego użycia,

  4. został wydany kupującemu niekompletny.

 

Prawo do zwrotu w przypadku zamówień z zagranicy

 

Jeśli Użytkownik zamówił produkty spoza Polski z innego kraju UE za pośrednictwem strony internetowej www.shinygarage.pl, to powyższe punkty mają zastosowanie z zastrzeżeniem, że odbiór zamówienia przez kuriera zamówionego przez Sprzedawcę może być wykonany wyłącznie z oryginalnego adresu dostawy na terenie Polski.

 

Jednocześnie informujemy, że w żadnych okolicznościach (z wyjątkiem punktu dotyczącego rękojmi za wady produktu, do którego nie ma zastosowania niniejsza klauzula), nie jesteśmy zobowiązani do zapłaty kosztów wysyłki do miejsc przeznaczenia innych niż pierwotny adres dostawy, ani kosztów zwrotu z miejsc docelowych poza Polską.

 

Ostatnia aktualizacja: 12/2018

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat:

Wojciech Liszega LiPort 
ul. Leśna 8, 83-010 Straszyn 
shinygarage.pl
info@shinygarage.pl

 

– Ja/My* ……………………………………. niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy* / umowy dostawy następujących rzeczy* / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy* / o świadczenie następującej usługi*:

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

– Data zawarcia umowy*/odbioru*:

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

 

– Adres konsumenta(-ów):

 

– Podpis konsumenta(-ów):

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data:

 

*Niepotrzebne skreślić.

 

 

### Dbamy o Twoją prywatność Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z [Polityką dotyczącą cookies]([https://www.shinygarage.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html] "Polityka dotycząca cookies"). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel